Canadaturen

November 21 i 2009

Vi er i gang med å planlegge tur til Canada, canadaturen. Her skal vi møte grizzly, svartbjørn, moose,  oppleve villmark, fiske masse, padle i allykano, svette i våre bergans klær og kose oss glugg ihjel over 100 kilometer fra nærmeste menneske. Nødvendig antall deltagere er på plass, 4 stykker, slik at vi kan leie et større fly inn i villmarka.

Patric Myrland Tommy Børli Bjørn Bjørn Ivar Eiring

Det første spørsmål som tvinger seg frem og som legger forutsetningene for planleggingen er å finne ut hvor man skal. I vår verden er myggplage, knottplage og vanskeligheter noe vi ikke ønsker. Men vi ønsker vill natur, edelfisk (orret, røye eller laks), tilgang til brensel (komfort) og minst mulige trusler mot helsa (Bjørn). Med slike forutsetninger var det ikke lett å finne et egnet sted, men til slutt fant vi et område som er egnet. Bjørn og insektsplage var trusler mot den opplevelsen vi ønsker og området vi fant skal vissnok være minimalt av begge deler. Utenfor bjørnens primære oppholdssteder (større elver med mye oppgang av laks og trekkruter for caribo (rein)), og insektenes mekka (myrområder, vidde og fjellområder). I tillegg har området rikt med brensel (naturlig brensel), ørret som er knallrød i kjøttet og av riktig størrelse (snittstørrelse på 2 kilo med normalt fiskeutstyr). Rike jaktmuligheter er jo heller ikke å forakte:) Vi skal til North West Territories, helt opp mot skogsgrensene.