Laksefiske med flue

Her er noen grunnleggende utgangspunkt for laksefiske/fluefiske i elv. Husk at lokale forhold, vær og vind alltid spiller stor rolle:

  • Kaldt vann betyr større fluer
  • Varmt vann mindre fluer
  • Stor vannføring større fluer
  • Liten vannføring mindre fluer
  • Stor elv større fluer
  • Liten elv mindre fluer
  • Sterk strøm større fluer
  • Svak strøm mindre fluer
  • Krusete overflate større fluer
  • Blank overflate mindre fluer

Beiarelva i Nordland tidlig i sesongen

Dersom det er mye grums og leire, bør man fiske noe langsommere. Nedenfor tar vi for oss ulike typer elv med generelle råd:

Vårelva

 Her kan det være et godt utgangspunkt med store tubefluer, laget av syntetiske materialer iblandet flash/glitter. Vingene kan gjerne være mellom 10-15 cm. Fisk mot bunnen gjerne med store nøytrale fluer. Klar vårelv betyr ofte sterke farver med glitter (Sillen, green Highlander, Teal and silver mv). Farvet vårelv (Phatagorva, mørke vingede fluer, Flomflugan mv). Hei og hå!

Klar elv

 I klar elv bruker man gjerne litt mørke fluer når det er overskyet eller regner (sort/grå/mørk blå) gjerne med litt glitter/sølv. Gule og sorte fluer fungerer greit spesielt på er klar elv som er kald. Er det lyst og sol fungerer ofte svarte og blå, grått og grønt eller grønt og svart. Om natt/kveld bruker du gjerne sorte fluer, blått og svart, lilla fluer gjerne med sølv.

Lakseflue tube

Whisky elv

 Bruk orange og sort når det er overskyet, orange g brunt eller sort, eller sort og grønt. Om kveld/natt bruk store sorte fluer.

Brun elv

I bruk elv med begrenset sikt bruker du gjerne store fluer med mye glitter i sorte/orange farver.

Liten varm elv

 I en liten varm elv bruker du gjerne lettdressede fluer (fluer med lite materiale), og hårfluer ned til størrelse 12. Elva har ofte liten fart og du bør påse å mende for at flua skal få riktig hastighet i vannet. Fisken er ofte ekstremt sky på liten elv og oppholder seg der det er mest oksygen. Er elva veldig varm oppsøk strykene. For å fiske flua riktig bruk styrende knuter. Tørrfluer kan ofte gi fisk under slike forhold (bombere, super puppa mv).

Fisketips etter ørret og røye

Skal du ha gode tips for fiske etter ørret og røye kan du lese denne artikkelen. Her prøver vi å gi de beste råd for suksess! Les mer

Fjellfiske


Niøye i Beiarelva!

Bjørn Eiring tok et skjeldent bilde i Beiarelva i år, en niøye kom innenfor digitalkameraets rekkevidde. Niøyer er en parasitt som ofte lever på større fisk som laks, stor torsk, sei og kveite. Den gyter, klekkes og vokser opp som larve i elva. Niøyer har mange meget spesielle egenskaper som eksempelvis et adaptivt immunsystem, manglende øyne og raspetunge for å penetrere skinnet på fisken den skal leve av...

Les mer