Niøye i Beiarelva

Niøye

Niøye (også kalt niåling) gyter i elv, klekkes og tilbringer sitt larvestadie i elva. Når larvestadiet er gjort unna går den ut i havet, eller forblir i elva eller ferskvann. Niøyer som gyter dør etterpå. Årsaken til at den kalles niøye er at det ser ut som om den har 9 øyer, men det er ikke øyne, det er gjellene som likner på små hull. Niøyen er spesialisert til å ligge å suge ut næring fra fisk og virvelløse dyr, den kan puste uten å åpne munnen. Niøyen er en slu parasitt som bruker elektriske signaler fra fisk for å finne dem. Den trenger ikke å se, den har bare et hull til nese, og den har også et adaptivt immunsystem som gjør den i stand til å takle fremtidige utfordringer (meget spesielt), som den er alene om..

Før i tiden spiste folk mer niøye, det var en delikatesse og er det fremdeles enkelte steder (god appetitt). Den er desverre truet og meget skjelden og enkelte arter er på rødelista over truede arter. Det var derfor meget spesielt at Bjørn Eiring fikk tatt et bilde av en av dem, i Beiarelva av alle steder. 4 hovedarter eksisterer:

  1. Havniøye (samme som ble funnet i Beiarelva)
  2. Elveniøye
  3. Arktisk niøye
  4. Bekkeniøye

I USA påførte niøyer fiskebestandene i amerikanske elvesystemer store skader. Båter som gikk fra havet og opp i elvene tok med seg niøye. Også i Norge er det rapportert om uheldige virkninger av niøye, nemmelig fra Skien kommune der Grenland Sportsfiskere uttrykte sine bekymringer da niøye okkuperte laksetrappene. Man mente og påstod faktisk, i 2005, at laksen ikke tok sjansen på å forsere laksetrappene pga av niøyer. Bare i en trapp fant de 20 niøyer...

Niøyemunn

Store havniøyer er parasitter og suger fisken tom for kroppsvesker ved å raspe og tildels gnafse seg inn i fisken. Munnen er som skapt til formålet, den likner faktisk på skapninger fra skrekkfilmer. En rund og fæl munn full av runde spisse tenner, i tillegg til en raspetunge skapt for å barbere seg ned i kjøttet på fisken.